Arhive categorie: Piețe de capital

Piața financiară 2014. TOP 5 realizări și îngrijorări

realizări

  1. Depozitar Central pentru valorile mobiliare emise de bănci.  Modificările operate de Guvern la Legea pieței de capital obligă instituirea unui depozitar central pentru valorile mobiliare emise de bănci pe parcursul an. 2015.  Măsura este una incompletă, deoarece nu se referă la valorile mobiliare emise de alte companii.  Totuși, ea ar putea deveni importantă pentru piață Citește în continuare Piața financiară 2014. TOP 5 realizări și îngrijorări

Guvernul și conducerea Parlamentului au dat o palmă ignoranței și neglijenței

Pe piața de capital a explodat o bombă. Între legile aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii față de Parlament se regăsește un set de amendamente la Legea privind piața de capital. Acestea prevăd că funcția de depozitar central pentru valori mobiliare ale companiilor ne-financiare va fi deținută de … Ministerul justiției.

Știrea pare incredibilă, dar este cît se poate de adevărată: proiectul amendamentelor a fost publicat Citește în continuare Guvernul și conducerea Parlamentului au dat o palmă ignoranței și neglijenței

Амнистия инвестиционных фондов

Прошло больше года с момента изменения Закона об инвестиционных фондах, в соответствии с которыми действующие в Молдове инвестиционные фонды были обязаны реорганизоваться или ликвидироваться. Хотя рано говорить об окончательных результатах – процесс продолжается – сейчас можно сделать предварительные выводы.

Первым шагом к изменениям в Законе можно считать Концепцию оздоровления рынка ценных бумаг, принятую Правительством в конце 2003-го года. Некоторые эксперты отреагировали на данный документ с удивлением. Прежде всего, утверждали они, тематика этого документа ближе к компетенции другого, специализированного, государственного органа, коим является Национальная Комиссия по Ценным Бумагам.

Citește în continuare Амнистия инвестиционных фондов

Instanțele pot suspenda deciziile CNPF

Curtea Constituțională a declarat neconstiționale prevederile art.21 (3) din Legea contenciosului administrativ. Normele declarate neconstituționale făceau imposibilă suspendarea deciziilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Curții Constituționale,  la cererea persoanei interesate, orice decizie a CNPF poate fi suspendată în instanța de contencios administrativ.

Prima care a avut de suferit de pe urma hotărârii Curții Constituționale pare să fie Citește în continuare Instanțele pot suspenda deciziile CNPF

Банки и Финансы: Рынку дали свободу

Интервью для журнала Банки и Финансы

Банки и Финансы: Закон о рынке капитала был опубликован, но, насколько нам известно, он претерпел изменения в сравнении с первоначальным вариантом. Окончательный текст закона не вызвал полного удовлетворения. Какие нормы не должны были попасть в закон, а какие упущены в нем напрасно?

Александр Савва: Вряд ли вы найдете хотя бы один закон, который полностью, от начала до конца, устраивал бы кого-либо. Любой закон, принятый парламентом, – это компромисс между разными заинтересованными сторонами. Citește în continuare Банки и Финансы: Рынку дали свободу

Piaţa de capital este a companiilor şi investitorilor

Interviu pentru ECO: Piaţa de capital este a companiilor şi investitorilor, şi nu a unor intermediari

Parlamentul a adoptat săptămâna trecută, în lectură finală, Legea privind piaţa de capital. La o zi de la adoptarea legii, o agenţie de presă a difuzat un comentariu, în care se afirmă, că mai mulţi operatori ai pieţei se declară împotriva ei. Autorii comentariului opinează, că noua lege subminează statalitatea Republicii Moldova şi că ea va conduce la distrugerea pieţei de capital, dar şi a întregii economii a statului. Cu referire la aceste afirmaţii şi la situaţia actuală a pieţei de capital, redacţia ECOnomist a solicitat opinia lui Alexandru Savva, consultant financiar şi unul dintre autorii Legii Pieţei de Capital. Citește în continuare Piaţa de capital este a companiilor şi investitorilor

Legea pieţei de capital a ajuns în Parlament

La aproape doi ani de la elaborare, proiectul Legii privind piaţa de capital a ajuns în Parlament. E greu de spus dacă acest lucru a bucurat pe cineva. Senzaţia care se creează este că Legea nu trebuie nimănui. Operatorii pieţei nu sunt încîntaţi, deoarece Legea le impune noi condiţii de activitate. Funcţionarii de diferit rang şi din diverse instituţii preferă să nu insiste în promovarea ei din mai multe considerente. Emitenţii şi investitorii sunt prea departe de conţinutul noii Legi şi de avantajele pe care ea le oferă. Susţinerea pe care o avea la început s-a pierdut în timp. Se pare că proiectul Legii pieţei de capital se mişcă înainte din inerţie. Citește în continuare Legea pieţei de capital a ajuns în Parlament