Modificările la legea SA sporesc gradul de protejare a investitorilor

Raportul Băncii Mondiale Doing Business plasa în anul 2009 Republica Moldova pe locul 109 din 183 de ţări la capitolul protecţia investiţiilor.  Anul trecut ţara noastră a urcat un loc în acest clasament pentru ca în acest an să revină la poziţia de acum doi ani.  Şi deoarece acest loc nu este de loc  benefic pentru o economie care are nevoie stringentă de investiţii, autorităţile moldoveneşti au solicitat asistenţă Proiectului „Reforma Cadrului de Reglementare a Activităţii de Întreprinzător şi a Administrării Fiscale în Moldova” (USAID|BIZTAR) să elaboreze o serie de modificări la legislaţia ce ţine de acest domeniu. Citește în continuare Modificările la legea SA sporesc gradul de protejare a investitorilor

O replică pentru Logos Press şi aşa-numiţii “practicieni”

Articolul de mai jos a apărut pentru a continua discuţia iniţiată de ziarul “Экономическое Обозрение” în privinţa proiectului Legii privind piaţa de capital, a cărui autor este subsemnatul. Pentru a înţelege contextul discuţiei, Vă sugerez să vedeţi articolul din “Экономическое Обозрение”

В газете “Экономическое Обозрение” от 21 мая 2010 г. опубликована статья “В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ … РЫНОК КАПИТАЛА“, главной темой которой является проект Закона о рынке капитала. Как один из авторов законопроекта, приветствую и полностью поддерживаю его публичное обсуждение. Вне сомнения, открытые дискуссии помогут сделать проект более понятным и улучшат его качество. Предпочтительнее обсудить проект спокойно, на профессиональном языке, рассматривая детально каждое принципиально важное положение, а не бросаться общими, ничего не значащими утверждениями, вроде “после вступления закона в силу наступит полная неизвестность”. Но тональность дискуссии задана, приходится принять во внимание все высказанные в статье мысли и “отчитаться” по поводу некоторых аспектах проекта Закона о рынке капитала. Citește în continuare O replică pentru Logos Press şi aşa-numiţii “practicieni”

Atenţie la squeeze-out

Carul s-a mişcat din loc: dreptul squeeze-out ar putea fi inclus în Legea privind societăţile pe acţiuni prin intermediul unor modificări. Intenţia nu poate fi decît salutată, din motivele despre care am scris.

Presupun că iniţiativa de a modifica legislaţia se datorează, într-o anumită măsură, unui articol anterior al subsemnatului. Altfel cum se poate explica, că trei ani la rînd toţi păreau convinşi de neconstituţionalitatea squeeze-out-ui, şi acum, subit, nu doar şi-au schimbat părerea, dar stăruie ca acesta să fie inclus în lege?! Citește în continuare Atenţie la squeeze-out

Public vs. privat

Într-un mod generalizat, companiile care emit valori mobiliare se divizează în două categorii:

  1. publice (numite de asemenea “companii deţinute public” sau “companii deschise”) şi
  2. private (numite de asemenea “companii deţinute privat” sau “companii închise”).

Pînă la finele anului 2007, Legea privind societăţile pe acţiuni urma această logică, divizînd societăţile în cele de tip deschis şi cele de tip închis. Începînd cu 2008 din lege este exclusă divizarea pe criteriul deschis/închis, şi este stabilită o modalitate nouă de clasificare a societăţilor. Citește în continuare Public vs. privat

Şi totuşi, ce facem cu squeeze-out?

În perioada elaborării ultimelor amendamente la Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare în 2006-2007, Asociaţia Investitorilor Străini (AIS) propune includerea în legislație a procedurii squeeze-out. Propunerea s-a dovedit a fi atît de novatoare și îndrăzneață, încît nu a fost acceptată nici la nivel de experți: deşi CNPF a fost a acceptat includerea squeeze-out-ului în versiunea iniţială a amendamentelor, iniţiativa nu a găsit susţinerea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru. Drept rezultat, squeeze-out-ul a fost exclus din proiectul amendamentelor legislative şi nu a ajuns să fie discutat în Parlament.

Elaborarea unei noi legi a pieţei de capital, motivată de intenția autorităților de a ajusta legislația internă la acquis-ul comunitar, ne face să presupunem, că problematica squeeze-out-ul va fi redescoperită în viitorul apropiat.

De ce squeeze-out nu a fost acceptat

Squeeze-out este o procedură aplicabilă în exclusivitate societăţilor pe acţiuni. Ea permite deținătorului a cel puțin 90 % din acțiunile[1] societății să procure la un preţ just acţiunile celorlalţi acţionari, fără acordul acestora. Squeeze-out este considerat mecanismul prin care acționarii majoritari „elimină” minoritarii din societate.

Devine clar de ce propunerea AIS nu a fost acceptată. Citește în continuare Şi totuşi, ce facem cu squeeze-out?